ميزگرد كارزار اعتراض به ٣٧ سال جنایات جمهورى اسلامى به مناسبت سفر روحانى به فرانسه

0
790

ميزگرد كارزار اعتراض به ٣٧ سال زندان، شكنجه و كشتار جمهورى اسلامى به مناسبت سفر روحانى به فرانسه

سه‌رنج و كۆمێنت

كۆمێنت