صدای ما باشید , اعتصاب غذای شریف باجور

0
1536

صدای ما باشید
با شعار خشونت تهدیدی برای زندگانی انسان.
راهپیمایی و اعتصاب غذای آقای شریف باجور عضو انجمن سبز چیا مریوان در اعتراض به خشونت علیه حیوانات و حمایت از هفت توله که مادرشان قربانی خشونت انسان شده است. از مریوان تا ثلاث.