آتش برای دومین بار در طاقبستان زبانه کشید

0
409

طبق گزارش های رسیده به خبرگزاری ژینگەوان، هنوز آتشسوزیهای ثلاث باباجانی و گیلانغرب خاموش نشده است، جنگل های پارک تفریحی طاقبستان را هم آتش دربرگرفت.

روز جمعە یکم مرداد، پارک جنگلی طاقبستان و جنگل های اطراف استان کرمانشاه دچار آتشسوزی شدند.

خبرنگار خبرگزاری زیست محیطی ژینگەوان از کرمانشاه گفت: آتشسوزیهای پی در پی استان کرمانشاه به خصوص جنگلهای گیلانغرب و ثلاث باباجانی ازطرف نیروهای رژیم بوده، درادامه گفته هایش براین تاکید داشت این عمل نیروهای حکومت ازطرف مردم این نواحی تائید شد.

درادامه خبرنگار خبرگزاری ژینگه وان گفت: تلفات آتشسوزیهای استان کرمانشاه خیلی بیشتر از آنچه است که در رسانه ها مورد تحلیل قرار میگیرد و واقعیت این آتشسوزیها را سانسور میکنند و اکثر مواقع از طرف مسئولان رژیم نهان میماند.

شایان ذکر است در هفته ی گذشته این دومین بار است که جنگلهای طاقبستان طعمه حریق میشود ، طبق خبرهای رسیده به خبرگزاری ژینگەوان بیش 20 هکتار جنگل های و مراتع این نواحی قربانی آتش شده اند.