باینگان،سردره، جنگل های نواحی پاوه باردیگر دچار حریق شد

0
432

طبق گزارش های رسیده به خبرگزاری ژینگه وان، جنگل های پاوه روزهای پراز آتش را سپری میکند که روزانه از جاهای مختلف آتش به جان جنگل ها میفتد.

پنج شنبه31 اردیبهشت 1395 جنگل های باینگان از توابع شهرستان پاوە ازطرف دشمنان محیط زیست دچار آتشسوزی شده وتا موقع پخش این خبر، آتشسوزی ادامه داشته و درحال گسترش میباشد.

آتشسوزیها در این ناحیه ختم نمیشود و در ناحیه ای دیگر به نام سردره که یکی از انبوهترین جنگل های اورامان میباشد از طرف دشمنان محیط زیست طعمه حریق شده و به گفته شاهدان چندین هکتار از جنگل های این نواحی کاملا در آتش سوخته و خسارات زیادی به طبیعت و جانوران وارد کرده است.

تعداد زیادی از مردم پاوه واورامانات براین باورند که این آتشسوزیها از طریق حکومت مستبدجمهوری و سپاه پاسداران روی میدهد.

چندین بار رژیم ایران به خصوص سپاه پاسداران خود اعلام کرده اند که جنگل ها و طبیعت کردستان مقر “ضد انقلاب ها ” هستن و آشکارا ازطرف خود سپاه ورژیم آتش به جان جنگل ها انداخته اند.

واین است حکومت ظالم ایران ازیک طرف جنگل ها را برای حفظ امنیت خود ازبین میبرد وازطرفی دیگر سالی یکبار شکم گنده ها را برای کاشتن نهال و حفظ محیط زیست دعوت میکند.