بیش از 400 هکتار از جنگل های گیلان غرب طعمه حریق شد

0
668

طبق گزارش ها ی رسیده به خبرگزاری ژینگەوان، آتشسوزیهای جنگل های کردستان ادامە داشتە و همزمان بیش از ده ناحیه از کردستان را آتش فراگرفت.

پنج شنبه 31 اردیبهشت 1395 استان کرمانشاه شاهد آتشسوزیهایی ازنواحی مختلف ازجمله جنگل های بان سیران چوپانکاره و منطقه حیدریه شهرستان گیلانغرب بود که درطی زمانی کوتاه قسمتهای زیادی از جنگل های این نواحی را در برگرفت.

این آتشسوزیها خسارات زیادی به جنگل ها و جانوران وارد کرد.
یکی از همشهریان شهرستان گیلانغرب خبر داد این آتشسوزیها ازصبح امروز تا این ساعت ادامه دارد وبه گفته ی شاهدان عینی آتش هرلحظه درحال گسترش است و غیر از مردم این نواحی، هیچ نهاد دولتی برای خاموش کردن آتش قدم ننهاده اند، بی توجهی نهادهای دولتی و رژیم آخوندی ایران دال براین است که ازبین رفتن جنگل های کردستان درقیدبی اهمیتی ست.

این همشهری که نخواست نامش آشکار شود گفت:تا حالا بیش از 400هکتار از جنگل های این نواحی کاملا در آتش سوخته و خسارات زیادی به محیط زیست وارد شده که شامل ازبین رفتن هزاران نوع جانور میباشد.

شایان ذکر است امروز یکی از روزهای آتشین کردستان ایران بود که آتشسوزیهای پی درپی در مریوان، پاوه،سنندج،گیلانغرب و چندین ناحیه دیگر، به شیوه ای سرسام آور و مشکوک میباشد ، آتشسوزیهای امروز شباهت دارد به آتشسوزیهای سە روز پیش در اورامانات که ازطرف سپاه پاسداران روی داد.