موضع گیری انجمن سبز چیا در مورد انتقال 17 راس قوچ و میش ارمنی از بیجار بە یزد.

0
698

نابودی حیات وحش کوردستان در قالب طرح و برنامه
طبق خبرهای رسیده به “انجمن سبزچیا” مریوان شخص یا اشخاصی قصد انتقال ۱۷ راس قوچ و میش ارمنی در منطقەای از شهرستان بیجار که طبق گفته کارشناسان تنها ۶۷ راس از این گونه با ارزش در آن منطقه وجود دارد، جهت بهره اقتصادی و تکثیر برای استفاده و فروش از گوشت آن دارند که در صورت تایید توسط مسئولان، اعلام می داریم این برنامه اشتباهی بزرگ و گناهی نابخشودنی است که از سوی متولیان این برنامه صورت می گیرد.

قوچ و میش ارمنی از پستانداران با ارزش کوردستان است که اکنون بیش از گذشته به حمایت ما نیاز دارد که بعضی ها اینگونه خواب ها را برایش دیده اند. در مورد اینگونه انتقال گونه از زیستگاه خود ذکر چند نکته لازم است که باید مورد توجه واقع شود:
اولا؛ این گونەها وحشی هستند و امکان زندەگیری آنها قطعا با تلفات و مشکلات خاص خود همچون ایجاد استرس و تنش همراه خواهد بود.

دوما؛ بحث خلوص ژنتیکی باتوجه به محدود بودن جمعیت در خطر جدی قرار خواهد گرفت, سوما؛ این انتقال به منطقەای دیگر و پرورش با نام تهیه گوشت اگر رهاسازی از آن صورت بگیرد گونەهای موجود در آن منطقه در صورت آمیزش از نظر خلوص ژنتیکی هم در خطر قرار خواهد گرفت و چندین و چند مشکل و معضل دیگر را به همراه خواهد داشت.

بدینوسیله انجمن سبز چیا، بر پایه رسالت خود در مرحله اول از اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان می خواهد موضع خود را صراحتا در این مورد اعلام نماید. اگر مخالفتی صریح صورت گرفته، خودرو باری استان یزد جهت انتقال قوچ و میش ارمنی در بیجار چکار می کند؟ اگر موافق هستید با چه استدلال و برنامه و پشتوانه علمی بوده است؟

لازم به ذکر است که در تماس با برخی کارشناسان محیط زیست استان این عزیزان مخالفت خود را با این پروژه اعلام نموده اند و خود را از این پروژه مبرا دانسته اند، اما هنوز صریح و شفاف از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کوردستان چیزی اعلام نشده است.

جهت اطلاع مردم طبیعت دوست کوردستان اعلام می داریم که از طریق رسانه ها و افراد مستقل و صاحب نظر در این زمینه پیگیر این موضوع خواهیم بود و نتیجه را به اطلاع عموم خواهیم رساند و به مسئولین این را یادآوری می کنیم در زمانی که کوردها در کوردستان اسلحه های خود را می شکنند و قفس ها را می سوزانند و کبک ها را آزاد می کنند و حتی حاضرند در دمای زیر صفر درجه از زیستگاه های این گونه های با ارزش حفاظت کنند تا در دوربین به نظاره حیات وحش زیبای کوردستان بنشینند، چگونه اجازه خواهند داد جلوی چشمانشان اینگونه برنامه های از قبل شکست خورده عملی شود.

با تشکر
انجمن سبز چیا
دهم مهرماه ۱۳۹۵