کوه آبیدر سنندج با مشارکت همگانی پاکسازی شد

0
1064

ژینگەوان: به مناسبت روز زمین پاک، برنامه پاکسازی کوه آبیدر سنندج با حضور تعداد زیادی از شهروندان ، کوهنوردان ، اعضای تشکل های زیست محیطی شهر سنە و شرکت ژین پلاست برگزار شد.

این برنامه که به مناسبت گرامیداشت دوم اردیبهشت، روز زمین پاک انجام شد با استقبال خیل کثیری از دوستداران طبیعت و محیط زیست همراه بود و با توزیع کیسه زباله و دستکش در میان شرکت کنندگان، مقدارزیادی زباله و پسماند از تفرجگاه زیبای آبیدر جمع آوری شد.

هدف از بزگزاری این برنامە آموزشی و ترویج فرهنگ زیست محیطی را در بین عموم مردم و مسئولین دنبال بودە، شایان ذکر است این برنامه همزمان در چەند بقاطە دیگر کوردستان برگزار شد.

در رابطە با روز هوای پاک در شهرستان بانە انجمن پاژین بە حضور جمع زیادی از اعضای خود و مردم این شهر و تعداد زیادی از کارگران شهرداری و ادارە بهداشت اطراف رود داخل این شهر از زبالەهای بە جاماند پاکسازی کردوند

This slideshow requires JavaScript.