ظرفیت بازاسکان مجدد اتحادیه اروپا برای سال ٢٠٢٠: پذیرش بیش از ٣٠هزار پناهنده از کشورهای ترکیه، لبنان و اردن

0
6149

ترجمه از متن انگلیسی: سیروان منصوری
هانا: کمیسیون اروپا در اولین نشست انجمن جهانی پناهندگان در ژنو اعلام کرد: که متعهد میشود که حمایت مالی اعضایش را برای بیش از ٣٠ هزار ظرفیت بازاسکان مجدد پناهندگان در سال ٢٠٢٠ اعلام کند.

“مارگاریتیس شیناس”، مشاور عالی اروپا برای ارتقای روش زندگی اروپایی گفت: بازاسکان داستان موفقیت اروپاست و باید ادامه پیدا کند. اعضای اتحادیه اروپا تعهد خود را برای انجام بزرگ ترین برنامه بازاسکان پناهندگان که در دست اجراست، اعلام میکنند. این برنامه اتحادیه اروپا را تبدیل به بزرگ ترین مشارکت کننده در زمینه تلاشهای بازاسکان پناهجویان در سراسر جهان خواهد کرد، اگرچه ما امیدواریم که طرفهای بیشتری در این کار وارد شوند و تعهداتشان را در رابطه با نیازهای فزاینده بیشتر کنند. زمانی که ما باهم کار میکنیم، میتوانیم سیستم بادوام، موثر و مطمئنی در این رابطه ارائه دهیم.
“یلوا یوهانسن”، کمیسیونر امور داخلی اتحادیه اروپا هم گفت: مساله بازاسکان یک ابزار کلیدی در اطمینان از این مساله است که افرادی که احتیاج به محافظت دارند، برای رسیدن به اروپا جان خود را به خطر نیندازند و از طریق مطمئن و قانونی به اینجا برسند. این یک جزء کلیدی از برنامه جامع در رابطه با مهاجرت است که ما باید توسعه آن را دنبال کنیم که شامل یک مشارکت قوی با دیگر کشورها هم باشد.
از سال ٢٠١٥ بیش از ٦٥ هزار پناهنده آسیب پذیر از طریق برنامه های بازسکان اتحادیه اروپا سامان داده شده اند. تعهد اعضای این اتحادیه به بازاسکان بیش از ٣٠ هزار ظرفیت پناهندگی در سال ٢٠٢٠ نقش اتحادیه اروپا را به عنوان یک رهبر جهانی در امر بازاسکان مجدد پناهندگان به اثبات میرساند.
در رابطه با برنامه ها و نیازهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در رابطه با بازاسکان پناهندگان، برنامه های این اتحادیه اولویت بندی بازاسکان را به کشورهای ترکیه، لبنان،اردن و کشورهای حاشیه مدیترانه میدهد.
اتحادیه اروپا برنامه های بازاسکان اعضای این اتحادیه را از طریق حمایت عملی که توسط اداره اروپایی برای حمایت از پناهجویان انجام میشود را ارتقا میدهد.
بودجه این طرح در بودجه اتحادیه اروپا گنجانده شده است و این اتحادیه برای هر ظرفیت بازاسکان در کشور پناهنده پذیر مبلغ ١٠ هزار یورو اختصاص میدهد.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here