دادخواست اعتراضی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا

0
4867هانا: جمعی از پناهجویان و پناهندگان در ترکیه با ارسال نامه ای سه زبانه(فارسی-انگلیسی-فرانسوی) به مقر دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه نسبت به تضییع حقوق خود در ترکیه شکایت کردند. آنان اداره مهاجرت ترکیه و unhcr را به بی توجهی به حقوقشان و قرار دادن آنان در شرایطی بلاتلکیف متهم کرده اند. همچنین نسبت به وضعیت معیشتی و نبود بیمه های درمانی اعتراض کرده اند. آنان همچنین با انتشار یک پتیشن از دیگر پناهندگان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق پناهندگی درخواست کرده اند تا با امضای آن به آنان بپیوندند و صدایشان باشند. برای امضای پتیشن میتوانید روی لینک زیر کلیک کرده و آن را امضا کنید.
http://chng.it/f4B5KrQP

گزارش از: سیروان منصوری

متن نامه بدین شرح است:

به دادگاه عالی حقوق بشر اروپا؛
موضوع: نقض حقوق انسانی و بین المللی پناهندگان توسط اداره مهاجرت دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان

ما امضاء کنندگان این نامه شهادت میدهیم که حقوق انسانی و قانونی پناهندگان در ترکیه از طرف اداره مهاجرت این کشور و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه به طور سیستماتیک نقض میشود.
پس از آنکه در اواخر سال ۲۰۱۸، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به طور رسمی، روند بررسی پرونده های پناهندگان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار نمود، این اداره در اقدامی کم سابقه، پرونده بسیاری از پناهندگان را رد نمود، به آنان حکم ترک خاک داد و برخی را هم دیپورت کرد، روندی که تا به امروز ادامه دارد.
این در حالیست که مطابق کنوانسیون ژنو، پناهنده ای که مطابق قوانین بین المللی، پناهندگیش پذیرفته شده و زیر چتر حمایتی کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارد، نباید تحت هیچ شرایطی به کشور مبدا خود مسترد شود. نقض قوانین تا آنجا پیش رفت که پناهنده های بسیاری هم که قبولی کمیساریا را داشتند، ردی گرفتند و اکنون بسیاری از آنان در وضعیت بلاتکلیف و خطر دیپورت قرار دارند.
در بسیاری موارد به این پناهندگان کیملیک داده نمیشود و شکایت آنها هم در دادگاههای ترکیه به جایی نمیرسد.
در اقدامی دیگر از نقض حقوق پناهندگان، ظرف چندین ماه گذشته، بیمه پزشکی پناهندگان قطع شده و بسیاری از آنان که به دلیل زندگی طاقت فرسای چندساله در ترکیه، دچار انواع بیماریهای جسمی و روحی شده اند، به حال خود رها شده اند و از تامین مخارج پزشکی خود ناتوانند و اکثرا روند بیماری آنها تشدید شده است.
اداره مهاجرت ترکیه به جای آنکه مامنی برای پناهندگان و حل مشکلات آنان باشد، به مکانی رعب آور و ترسناک برای پناهندگان تبدیل شده که خیلیها از رفتن به آنجا وحشت دارند. پناهندگان به اشکال مختلف و سازمان یافته تحقیر میشوند و مورد اهانت قرار میگیرند و حقوق انسانی آنان به روشهای مختلف پایمال میشود. در شرایط شیوع ویروس کرونا و بیکاری گسترده پناهندگان، دولت ترکیه به شهروندان خود کمک مالی نمود، اما به پناهندگان از هیچ جایی کمک نرسید و اکنون هم در شرایط معیشتی بسیار سختی قرار دارند.
ما بر این باوریم که نه از طرف اداره مهاجرت و نه از طرف کمیساریا، هیچ اراده ای به سر و سامان دادن به وضعیت پناهندگان در ترکیه وجود ندارد و ارسال پرونده های پناهندگانی که قبولی کمیساریا را دارند به اداره مهاجرت، نقض قوانین پناهندگی و کنوانسیون ژنو است.
ما امضاکنندگان این نامه که طیف وسیعی از پناهندگان از ملیتهای مختلف را شامل میشود، از بالاترین مرجع حقوق بشر اروپا خواستاریم در شرایطی که سیستم قضایی ترکیه نمیتواند و یا نمیخواهد از حقوق پناهندگان دادخواهی کند، شما به طرفیت از ما به این وضعیت اسفبار رسیدگی کنید.
چنانچه در دادگاه شاهد به صورت حضوری و یا از طریق تماس اینترنتی لازم باشد، افراد زیادی حاضر به شهادت در این رابطه میباشند.
از طرف پناهجویان و پناهندگان در ترکیه، مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق پناهندگی


Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here