چک چک دشتی

0
1903
چک چک دشتی
مکان مشاهدە : تالاب زیبای زریبار
عکاس: جلال پزشک

چک چک دشتی 

(نام علمی: Oenanthe isabellina)

اندازه چک چک دشتی 16 سانتی متر است . این پرنده با اندازه بزرگ و ظاهر خاکی کمرنگ و یکدست  مشخص می شود . پوشپرهای گوش آن تیره رنگ نیست ، بزرگی سر و منقارش جلب توجه می کند .

سیاهی دم آن خیلی پررنگ نیست ، به طرز خاصی می دود و دمش را با قدرت بالا و پایین می برد. دمش اندکی کوتاه است و به صورت راست می نشیند. نر و ماده همشکل هستند و به واسطه شاهپر سفید سرشانه، که به داخل بال های بزرگ شنی رفته و تضاد اندکی با روی تنه دارد، تشخیس داده می شوند. دمگاهش سفید باریک و اغلب نوار انتهایی دم پهن تر و سیاه است. هنگامی که پرواز می کند زیر بال ها و محل اتصال بالها به بدن نخودی سفید است. نوار ابرویی پهن تر و در جلو چشم سفید تر است.

صدای چک چک دشتی:

صدای چک چک دشتی، ممتد و با قدرت و بدون خشونت و در انتها مانند سوت است. با مهارت زیاد صدای سایر پرندگان را تقلید می کند. و هنگام هشدار صدایش به صورت “ته جاک-ته جاک tjack-tjack” یا “هی یو- دی یو hiu-dio” شنیده می شود.

چک چک دشتی پرنده ای است نیمه مهاجر و به تعداد زیاد دیده می شود.

This slideshow requires JavaScript.