هر مدرسه یک نهالستان در مریوان اجرایی شد

0
1458

ژینگەوان بە نقل از کمیته آموزش انجمن سبز چیا:  با هدف پرورش دانش آموزان دوستدار طبیعت و گسترش مشارکت عمومی در ترویج درخت کاری طرحی را تهیه کرد تا از سوی آقای آرام یزدانی مدیر آموزشگاه شهید بروجردی ( عضو کمیتەی آموزش انجمن سبز چیا ) در سال گذشته در جشنواره خلاقیت مدیران با نام “هر مدرسه یک نهالستان” ارائه گردید که در سطح مدارس جزو سه طرح برتر شهرستان و استان قرار گرفت.

برای اجرایی کردن این طرح نهال های بلوط در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا به مدت هشت ماه از آنها مراقبت کنند و در ادامه رشد نهال ها از اوایل تابستان تمامی نهال ها در اختیار مسئول نهالستان انجمن سبز چیا ( آقای کمال کهنه پوشی) قرار گرفت تا ایشان هم حدود نه ماه از آن نگهداری نمودند.

همزمان با فرا رسیدن بهار روز سەشنبە بیست و چهارم اسفند نود و پنج با کمک انجمن سبزچیا، نهال های بلوط توسط دانش آموزان، دبیران و کارمندان مدارس ابتدایی آموزشگاه های شهید بهنام جو موسک و فلسطین در نهالستان چیا کاشته شد.

شور واشتیاق بچه های دوست داشتنی و همراهی همکاران زحمت کش و دلسوز در فضایی صمیمی جهت اجرایی کردن هرچه بهتر طرح از نکات جالب توجه روز کاشت نهال ها بود.

لازم به ذکر است با همکاری کمیته آموزش و اجرایی انجمن سبز چیا در نطر داریم در سالهای آتی همه با هم و در کنار هم بتوانیم طرح “هر مدرسه یک نهالستان” را به شیوه بهتر و گسترده تر اجرایی کنیم با این امید مشارکت مردم طبیعت دوست در حفظ جنگل های زیبا و سرسبز بیشتر از پیش شود.