مخالفت با ساخت پالایشگاه مریوان به خواست عمومی تبدیل می شود

0
791

بەگزارش ژینگوان، مربیان انجمن سبز چیا مریوان در ادامه برنامه های آموزشی خود در چندین روستا از توابع مریوان که بیشترین اثرات منفی پالایشگاه نفت مریوان متوجه آنها خواهد شد به آموزش مردم منطقه پرداختند.

در این برنامە انجمن سبز چیا مسائل و مشکلات مرتبط با این پالایشگاه و واقعیت هایی پیرامون ساخت آن را با مردم در میان گذاشتند.

فعالیت های آموزشی انجمن سبز چیا با هدف آگاهی سازی مردم بومی نسبت به خطرات زیست محیطی منطقه از جمله ساخت مینی پالایشگاه در دشت بیلو و تئسیرات منفی آن بر محیت زیست منطقە و زندگی مردم این شهر است.

مربیان کمیته آموزش انجمن سبز چیا مریوان بە نسبت این مسئلە با مردم بیشتر از ١٤ روستای این منطقە دیدار داشتەاند، دیدارهای این هفته در روستاهای ساوجی، قوڵقوڵە، مێرگەدرێژ ، خانمەکۆن، جەژنیاوا، ساوا، کانی میران صورت گرفت کە با استقبال مردم این روستاها روبه رو شد.

گفتنی است کە این دیدارها با هدف آگاە کردنە مردم منطقە از تئسیرات منفی ساخت این پالایشگاە ادامە دارد.

This slideshow requires JavaScript.