كوردستان : تصاویر زنده عمق فاجعه دریاچه ارومیه از سال 1984 تا 2016

0
1327

گوگل اخیرا بخش جدیدی را به موتور Google Earth اضافه کرده است که می توان به کمک آن به وضوح دید در طول 32 سال گذشته چه فاجعه ای را به محیط زیست کره زمین تحمیل کرده اند. بخشی از این تصاویر مربوط عمق فاجعه دریاچه ارومیه است.

ویژگی جدید که از سوی گوگل Earth Timelapse نام گرفته است و به کمک تصاویر ماهواره ای، وضعیت کره زمین را بین سال های 1984 تا 2016 در تنها چند ثانیه به تصویر میکشد.

به بیان گوگل این تصاویر حاوی چندین پتابایت اطلاعات و تصاویر با کیفیت ماهواره ای است که توسط دو ماهواره Landsat 8 و Sentinel 2 گرفته شده اند و می توان به کمک آنها تاثیر فعالیت های انسانی را بر روی کره زمین مشاهده کرد.

تصویر زنده زیر که برای مخطبان نصر انتخاب کرده ایم تغییرات دریاچه های ارومیه در سالهای 1984 تا 2016 مشاهده می شود و عمق فاجعه 32 سال گذشته به وضوح مشخص است.

از  طریق این لینک نیز با جست و جو در قسمت های مختلف نقشه می توان صفحات یخ در قطب های زمین با چه سرعتی در حال آب شدن هستند و تاثیر این اتفاق چگونه باعث زیر آب رفتن شهرها و مناطق ساحلی سرتاسر کره زمین شده است و اثر حوادث طبیعی مانند خشکسالی و طوفان های بزرگ و عواملی که انسان ها باعث بروز آنها شده اند همچون جنگ نیز در این ویدئوهای کوتاه به خوبی مشخص است.