فعالیتهای زیست محیطی انجمن سبز چیا ادامە دارد

0
1016

بەگزارش ژینگەوان، انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان در ادامە فعالیتهای زیست محیطی خود در رابطە با موضوع احداث پالایشگاه در جوار تالاب زریبار همچنین در زمینه آموزش مفاهیم زیست محیطی و اهمیت حفاظت از آن در روستای “کەراوا” حضور یافت.

بە نقل از چیا: روز جمعه ٢٠ اسفند سال جاری، کمیته آموزش این انجمن در ادامه فعالیت های خود در زمینه آموزش مفاهیم زیست محیطی و اهمیت حفاظت از آن، بنا به دعوت به عمل آمده در روستای کەڕاوا (از روستاهای توابع شهرستان سروآباد) حضور یافت.

آقای امید رشیدی نماینده انجمن سبز چیا در ابتدا به معرفی مختصری از انجمن و همچنین زمینه های فعالیت و رسالت آن اشاره کرد و سپس به بحث پیرامون اهمیت طبیعت و وظیفه انسان در برابر این نعمت خدادای پرداخت. ایشان با اشاره به اهمیت وجود جنگل ها برای بقا در کره خاکی به موضوع آتشسوزی جنگل ها در سال های اخیر و مسئولیت ما در مقابله با این بحران سخن گفتند، در ادامه به موضوع شکار پرداخت که عواقب و مضرات آن در آینده را برای حضار خاطر نشان ساخت.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این سخنرانی، موضوع احداث پالایشگاه در جوار تالاب زریبار بود که آقای رشیدی خطرات و عواقب ساخت آن را یاداور شد و همچنین موضع انجمن سبز چیا را که مخالفت شدید با ساخت پالایشگاه در نزدیکی زریبار است را اعلام کردند.

در پایان اهالی روستا خوشحالی خود را از حضور انجمن سبز چیا در آن روستا ابراز نمودند و خواستار همکاری و همفکری بیشتری با این انجمن بودند.