دود خودروها خطر زوال عقل “دمانس” را تشدید می‌کند

0
909

ژینگەوان، سکونت در نزدیکی جاده‌های پررفت و آمد برای مغز انسان زیان‌بخش است، در تازترین تحقیق پژوهشگران کانادایی مردم به آسیب‌های آلودگی هوایی و صوتی جاده‌های پر ترافیک توجه جدی ندارد.

این تحقیق تازە که توسط پژوهشگران کانادایی انجام گرفته، گفته می‌شود که اقامت دائمی در اماکن پررفت و آمد بر مغز انسان تأثیر می‌گذارد و خطر بیماری‌هایی مانند زوال عقلی (دمانس) را افزایش می‌دهد.

اماکن پرجمعیت و پر فرت و آمد، خروجی‌ها و ورودی‌های شاهراه‌ها از مناطق پررفت و آمد شمرده می‌شوند.

از سوی دیگر بنا به تحقیق صورت گرفتە، آلودگی هوا تأثیر مستقیمی بر سیستم عصبی ندارد و بر پیشرفت بیماری‌هایی مانند پارکینسون مؤثر نیست. بنابرین نمی‌توان مدعی شد کسی که در نزدیکی شاهراه‌ها زندگی می‌کند، الزاما بیش از دیگران در معرض نارسایی‌های مغزی قرار دارد.

پژوهشگران برای دقت بخشیدن به این تحقیق عوامل دیگری را نیز به حساب آورده‌اند که بر سیستم عصبی مؤثر هستند.

کارشناسانی که این تحقیق را از سوی اداره تندرستی استان اونتاریو در کشور کانادا انجام دادند، تمام موارد زوال عقلی در شهروندان ۵۵ تا ۸۵ ساله را ثبت کردند و مورد مطالعه قرار دادند.

از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان استان یادشده، حدود ۲۴۴ هزار نفر نشانه‌هایی از زوال عقلی نشان داده‌اند.

سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند. دربعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس و حملات قلبی و آلرژی‌های مختلف تنفسی است.