تجمع اعتراضی جمعی از مردم روستای بیلو مقابل دفتر منصور مرادی نماینده مریوان وسروآباد

0
1327

بەگزارش ژینگوان، تجمع دوبارە جمعی از اهالی روستا بیلو مقابل دفتر منصور مرادی نماینده مریوان وسروآباد نسبت بە ساخت مینی پالایشگاە در نزیک زریوار(نا بۆ تێکدانی زرێبار)(نا بە تخریب زریوار)

یکی از معترضین گفت: این چندمین بار است کە ما اعلام کردم کردیم کە پالایشگاە نمی خواهیم ما بار اول در مقابل فەرمانداری خواستەهای خودمان را بە مسئولین گفتیم کە هر بار با وعدەهای دروغین جواب ما را می دهند، دروست کردن پالایشگاە برابر است نابودی زرێوار و این برای مردم مریوان و فعالان زیست محیطی این منطقە خط قرمز است.

وی در ادامە با اشاره به مشکلاتی اکنونی دریاچە زریوار گفت: دریاچە خود هزار مشکل از جملە ورود رسوبات، شن‌های جاری، فضولات حیوانی و انسانی به دریاچه از طریق بند انحرافی قزلچه‌سو، ورود فاضلاب‌های انسانی و مواد زائد جامد روستاها و محلات حاشیه دریاچه که بالغ بر ١٠ روستاست و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد پارکینگ و شهرک‌های صنعتی در اطراف آن موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی برای دریاچه زریوار شده است کە دولت باید برای این مشکلها را حلی پیدا کند، در حالی کە هیچ راکاری برای نجات این دریاچە ندارد می خواهد با این پالایشگا این نعمت خوادادی را از ما بگیرد کە ما بە هیچ وج تن بە این کار نەخواهیم داد.