برگزاری روز جهانی تالاب ها در کنار زریوار

0
1073

به گزارش ژینگوان، روز جهانی تالاب ها با برگزاری کارگاه میدانی پرنده نگری و نمایشگاه عکس پرندگان در محدوده گردشگری تالاب زریوار مریوان برگزار شد.

این کارگاه میدانی پرنده نگری و نمایشگاه عکس پرندگان که در محدوده گردشگری تالاب زریوار در جوار حریم چشم نواز زیبای زمستانی زریواربرگزارشد با استقبال گرم و پرشور مردم طبیعت دوست مریوان روبر شد.
برگزاری کارگاه آموزشی و نمایشگاه عکس پرندگان در تعدادی از مدارس سنندج و مریوان از دیگر برنامه های روز جهانی تالاب ها در استان کردستان بود.

همه ساله همزمان با روز جهانی تالاب ها برابر با دوم فوریه (14 بهمن ماه ) برنامه های متنوعی به منظور گرامیداشت ارزش و اهمیت تالاب ها در سراسر دنیا برگزار می شود.

روز جهانی تالابها در حالی در کنار تالاب زریوار برگزار می شود کە این تالاب سالهاست غرق ندانم کاریهای مسئولان حکومتی شودە است، از جملە ورود فاضلاب‌های صنعتی، شهری و روستایی، حفر چاه‌های غیرمجاز، ساخت بی‌رویه خانه‌باغ‌ها و رشد شتابان نیزارها سیمای نیلگون دریاچه زریوار را خاکستری و مکدر کرده است.

همچین در تازترین اقدامات مقاماتی دولتی در این شهر می خواهند با دروست کردن پالایشگاە نفت در نزدیکی این تالاب مرگ حتمی این تالاب را رقم بزنند.

در حال حاضر۷۵درصد از تالاب‌های ایران یا در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در معرض خطر هستند و در مجموع بیش از دو میلیون هکتار از مجموع سه میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شده‌اند.

This slideshow requires JavaScript.