‎تاگ کشته شدن عبدو یعقوب پناهجوی کورد در آلمان از طرف دو پناهجوی عرب سوری

‎تاگ: کشته شدن عبدو یعقوب پناهجوی کورد در آلمان از طرف دو پناهجوی عرب سوری

کشته شدن یک پناهجوی کورد از سوی دو پناهجوی سوری در...

هانا: یک پناهجوی کورد در کشور آلمان توسط دو پناهجوری به قتل رسید. بنا به گزارش سایت جمعیت حقوق بشر کردستان و بنا به اخباری...