اعتصاب غذای زندانی کورد با 18 سال سابقه حبس در زندان رجائی شهر کرج

0
1021

یک زندانی کورد اهل یکی روستای “تازه آباد”، از توابع شهرستان گیلانغرب در استان کرماشان که به جرم حمل اسلحه مدت 18 سال است در زندان محبوس می باشد، به دلیل مخالفت با مرخصی اش از سوی قاضی ناظر زندان، اعتصاب غذا نموده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، “علی اشرف پروانه”، فرزند منصور، اهل روستای تازه آباد از توابع شهرستان گیلانغرب در استان کرماشان و تنها پسر خانواده، که مدت 18 سال است  در زندان محبوس است، به دلیل عدم موافقت قاضی ناظر زندان رجائی شهر کرج با مرخصی وی، به مدت نامشخصی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.

مخالفت “کهن دانی”، قاضی ناظر زندان با مرخصی این زندانی کورد که به “جرم و حمل اسلحه غیرمجاز” از شهریور ماه سال 1379 شمسی محبوس می باشد، در حالیست که مطابق با “قانون مجازات اسلامی” و نیز “بخشنامه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران”، با سپری نمودن مدت 18 سال از حبس، وی مشمول دریافت مرخصی می باشد.

قاضی ناظر زندان رجائی شهر کرج در جواب پیگیریهای مکرر و مدام پدر این زندانی کورد، به وی اعلام نموده است که تنها در قبال پرداخت 20 میلیون تومان وجه نقد و یا سکه بهار آزادی با مرخصی این زندانی کورد موافقت خواهد نمود.

پیگیری و نامه نگاریهای خانواده این زندانی کورد، به ویژه پدر سالخورده اش با “حفاظت اطلاعات قوه قضائیه” نیز تاکنون نتیجه ای دربر نداشته است.

تاکنون و طی مدت 18 سال گذشته، بارها با مرخصی این زندانی کورد مخالفت شده است این در حالیست که وی جهت معالجه و تداوی نیاز مبرم به مرخصی دارد.

نامه پدر این زندانی کورد به رئیس حفاظت اطلاعات قوقه قضائیه
نامه “علی اشرف پروانه”، با 18 سال سابقه حبس به مسئول اندرزگاه 3 زندان رجائی شهر