تداوم بازداشت دختر 15 ساله احوازی به همراه بستگانش

0
1014

مائده شعبانى نژاد(عمورى) كه در 25 مهر ماه 1396 توسط اطلاعات در شهر عبادان(آبادان) بازداشت شده بود بعد از چند روز با قيد وثيقه آزاد شد اما دوباره در 5 بهمن ماه 1396 توسط اطلاعات سپاه وهنگامى كه در منزل عمويش محمود عمورى در شهر اهواز همراه چند تن از بستگانش بازداشت شد.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، افرادى كه با مائده شعبانى نژاد(عمورى) بازداشت شدند؛ مهناز عمورى فيصلى 43 ساله(خاله مائده)ساكن آبادان، محمود عمورى 32 ساله(عموى مائده) ساكن اهواز، خالد عمورى 28 ساله ساكن اهواز و فؤاد عمورى 30 ساله ساكن اهواز از بستگان مائده شعبانى نژاد(عمورى) مى باشند، بازداشت همه آنها بدليل ارتباط با مائده و همكارى با او بوده است.

بعد از مدتى فؤاد عمورى با قيد وثيقه 200 ميليون تومانى آزاد شد. اما مائده شعبانى نژاد(عمورى) و مهناز عمورى فيصلى بعد از بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان سپيدار اهواز منتقل شدند وهم اكنون در زندان سپيدار مى باشند،همچنين محمود عمورى و خالد عمورى به زندان شيبان منتقل شدند.

مائده شعبانى نژاد(عمورى) در کلاس اول دبیرستان در شهر آبادان مشغول به تحصیل بود كه بعد از بازداشت از ادامه درسش محروم شد، مائده بعد از خروج از زندان با قرار وثيقه، و براى دورى از كنترل و تعقيب نيروهاى اطلاعاتى نزد عمويش در شهر اهواز مى رود،او شعر حماسى و ملى به زبان عربى مى گويد و در شبكه هاى اجتماعى فعاليت داشت.

روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 اداره اطلاعات شهر آبادان،اين دختر نوجوان «مائده شعبانى نژاد (عمورى)»،متولد 1381، را بعد از احضار توسط ستاد خبرى 114 شهر آبادان از ساعت 10 صبح تا 4 بعد ظهر توقیف مى كنند.صبح روز چهارشنبه 26 مهرماه 1396اداره اطلاعات با محاصره منزل شعبانى نژاد و بعد از بازرسى منزل واقع در ایستگاه 7 (سلیچ) شهر آبادان این دانش آموز نوجوان دختر را در دبیرستان دخترانه ایستگاه 7 بازداشت وبا خود بردند. بعد از آزادى با قرار وثيقه دوباره براى او احضاريه مى فرستند اما در دادگاه حاضر نمى شود كه او را در شهر اهواز نزد عمويش و همراه ديگر بستگانش بازداشت مى شود.