دستگیری چهار تن از اعضای یک خانواده کورد از سوی اداره اطلاعات در کرماشان

0
965

دستگیریهای وسیع شهروندان کورد در شهرها ی مختلف ادامه دارد. این دستگیریها طی سه سال اخیر مستمراً ادامه داشته است. طی چند روز اخیر 20 تن از شهروندان کورد بر اثر اعتراض و اعتصاب کسبه و بازاریان دستگیر شده اند. اخیرا طی چند روز گذشته 4 تن دیگر در کرماشان دستگیر شده اند.

مروفایتی: این چهار شهروند کورد که همگی اعضای یک خانواده می باشند، طی روزهای ابتدای اردیبهشت ماه 1397 شمسی از سوی نیروهای امنیتی شهرستان کرماشان و پس از یورش این نیروهای به منزلشان دستگیر و بازداشت شده اند.

آژانس خبری کوردپا، هویت این چهار شهروند کورد اهل روستای جوانمیری از توابع شهر کرماشان را “کمال جوانمیری”، “الهام جوانمیری”، توران میرزائی و “ایرج جوانمیری” اعلام نموده است که همگی اعضای یک خانواده می باشد. توران مادر کمال و الهام و همسر ایرج می باشد.

بنا بر این گزارش، قبل از دستگیری و یورش به منزل شخصی این چهار شهروند کورد، “کمال جوانمیری”، پسر خانواده از سوی اداره اطلاعات کرماشان احضار و دستگیر شده است، بعد از آن، نیروهای امنیتی به منزلشان یورش برده و مادر و برادر و خواهر فوق الذکر را نیز دستگیر و بازداشت نموده اند.

کمال جوانمیری مشغول خدمت اجباری نظام وظیفه بوده و جهت مرخصی به منزل مراجعه نموده است که با بازداشت و دستگیری روبرو شده است.

یک منبع مطلع به آژانس خبری کوردپا اعلام نموده است که کمال جوانمیری، عکس برادر دیگرشان را که پیشمرگ یکی از احزاب کورد مخالف رژیم ایران می باشد را در موبایل خود به همراه داشته است، احتمال می رود علت این دستگیری دسته جمعی به این عکس مربوط باشد.