اعتصاب غذای ۵ تن از زنان زندانی در زندان ارومیه

0
862

پنج زندانی در بند زنان زندان ارومیه از روز ۱۹ مهر ماه ۹۶ در اعتصاب غذا هستند.
مروفایتی: به گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان _ روژهلات روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه، تعدادی از مأمورین زندان ارومیه به بهانه بازرسی از داخل بند، وارد بندزنان شده و اقدام به تفتیش وسایل شخصی زندانیان کردند.
طی این بازرسی به بهانه وجود وسایل اضافی، چندین تخته پتوی شخصی برخی از زندانیان زن را با خود بردند.

پنج نفر از زنان زندانی به نام‌های آراسته رنجبر، محبت محمودی، زینب سکان وند، نازدار وطن‌خواه و نصرت علی نژاد که از زندانیان قدیمی این بند هستند، در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زدند.
با توجه به اینکه پتوها و وسایل داخل زندان بسیار کثیف هستند؛ خانواده های زندانیان برای آنها لوازم ضروری لازم و پتو تهیه کرده و می فرستند.

این لوازم با پول خانواده ها خریداری شده و برای آنها ارسال می شود. با توجه به سرمای این فصل در ارومیه زندانیان به این پتوها و وسایل نیازمند هستند.