اعلام اعتصاب غذا و دارو امید شاهمرادی سنندجی

0
778

امید شاهمرادی سنندجی، زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه ای سرگشاده به دادیار ناظر بر زندان، اقدام به اعتصاب غذا و دارو نمود.

امید شاهمرادی سنندجی متهم به ارتباط با دول بیگانه از خردادماه سال ۹۱ در زندان به‌سر می‌برد.

 

متن کامل نامه آقای شاهمرادی سنندجی
به دادیار ناظر بر زندان ها

با سلام و احترام فراوان

به استحضار میرساند؛ بدلیل قصوراتی که توسط نهادهای قضائی و إجرائی در پرونده اینجانب افتاده و علیرغم پیگیری های مکرر قانونی از سوی بنده و بی پاسخ ماندن آنها از سوی مقامات ذیربط و عدم رسیدگی به آن از جمله ریاست و دادیار اجرای احکام دادسرای شهید مقدس، ریاست دادگاه تجدید نظر استان تهران، شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان، شعبه ٢١٧ مجتمع شهید مفتح، ریاست قوه قضاییه، دادستان تهران، دبیر شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی همچنین عدم اجازه مطالعه ی پرونده و دادنامه و احکام صادره و ابلاغ آنها و عدم ارسال نامه ها، لایحه ها و دفاعیات و درخواست ها به مراجع مرتبط از سوی زندان اوین و تمام ظلم هایی که در حق من و خانواده ام صورت گرفته است؛ مانند هتک حرمت به همسرم در سالن ملاقات زندان که پس از یکسال به شکایت اینجانب هیچگونه ترتیب اثری داده نشده است.

رفتارهای غیر قانونی و خارج از دین و شرع و تصمیمات بی قاعده و خارج از آیین نامه سازمان زندان ها، عدم اجازه اختیار وکیل، صدور حکم غیابی از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر ذکر شده بدون اجازه ی دفاع و ارسال لایحه و با در نظرنگرفتن اصول ٣٨ و ٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد ٣٠۵ – ٣٠۶ – ٣٣١ و ٣٣٢ آیین دادرسی مدنی ماده ١ بند الف و ماده ٢٠ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده ی ۵ و ٧ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده ٧ و ماده ١٠ بند ١ و ٣ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، با آنکه تمایل به پیگیری قانونی داشتم اما از آنجا که همه ی پیگیری های قانونی بی نتیجه بوده و مانده است به ناچار از تاریخ ١٨ بهمن ٩۵ اعتصاب غذا و دارو کرده و از خداوند بخاطر آسیب به جسم خود طلب آمورزش را دارم.

لذا تا رسیدگی کامل به شکایت و نحوه رسیدگی پرونده ی خود دست از اعتصاب غذا و دارو بر نخواهم داشت.
امید شاهمرادی سنندجی_ زندان اوین