محمد نظری در سکوت مطلق سازمانهای حقوق بشری در حال مرگ است

0
922
محمد نظری در شرایط نامناسب در زندان است

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، امروز سه شنبه 4 مهرماه 1396 شمسی، 58 روز از اعتصاب غذای محمد نظری، یکی از باسابقه ترین زندانیان سیاسی کورد می گذرد و وضعیت وی وخیم و به سوی مرگ می باشد اما تاکنون سازمانها و نهادهای جهانی حقوق بشر، در اینباره سکوت اختیار کرده اند.

محمد نظری که اکنون 24 سال است در زندان به سر می برد و وارد بیست و پنجمین سال از حبس خود شده است، 58 روز جهت مخالفت با انتقال زندانیان سیاسی از سالن 12 به 10 بند 4 زندان رجائی شهر کرج دست به اعتصاب غذا دست زد که این خواسته به تحقق نپیوست.

محمد نظری زندانی سیاسی کرد که به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران درسال ۱۳۷۲ بازداشت و پس از اخذ اعترافات ساختگی و از پیش تعین شده به اعدام محکوم شد .

مجازات اعدام او درسال ۸۶ به حبس ابد کاهش یافته و از زندان ارومیه به زندان رجایی شهر منتقل و تا امروز در سالن۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر در حال گذران حکم است .

وی تاکنون به مرخصی نرفته و از کلیه ی حقوق قانونی خود از قبیل مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است.

محمد نظری اکنون در وضعیت بحرانی ای قرار دارد. بر اساس گزارشات رسیده وی به بهداری زندان منتقل شده است.

یک منبع موثق در اینباره به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات گفت: “بدن محمد نظری دیگر تحملش را به طور کامل از دست داده است، به گونه ای که حتی اگر یه قطره آب هم به بدنش وارد شود فورا استفراغ می کند و آنرا بیرون می دهد. وی کاملا با مرگ روبروست”.

محمد نظری اینک خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده اش می باشد، وی علنا اعلام کرده است که حق وی آزادی است اما اینک با تحمل کامل 24 سال زندان یا بادی آزاد شود یا اعدام گردد و از این وضعیت بلاتکلیفی نجات پیدا کند.

نهادها و سازمانهای جهانی حقوق بشر که کمترین مسائل حقوق بشری ایران را منتشر می کنند اکنون در برابر مرگ این زندان سیاسی کورد سکوت مطلق برگزیده اند و تماشاگر مرگ این زندانی سیاسی کورد  می باشند.

سازمان حقوق بشر کوردستان ضمن تقاضای متاکدانه خویش از سازمانهای حقوق بشر جهت انجام مسئولیت اخلاقی و کاری خویش در رابطه با محمد نظری و سایر زندانیان سیاسی ملیتهای غیرفارس در ایران، این سکوت متعمدانه را محکوم می کند.