سه زندانی در زندان گرگان و شاهرود اعدام شند

0
631

مروفایتی: دو زندانی در شاهرود و یک زندانی در گرگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به دارآویخته شدند.

بنا به گزارش حقوق بشر ایران:روز یک‌شنبه ۲۸ شهریور ماه یک زندانی به نام «جواد سنجه‌ول» ۳۳ ساله با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان گرگان اعدام شد.

روز پنج‌شنبه ۱ مهر ماه نیز یک زندانی ۲۷ ساله به نام «حسین عرب احمدی» و یک زندانی ۴۰ ساله به نام «رحمت‌علی سعادت‌یار» هر دو با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان شاهرود به دار آویخته شدند.

این دو زندانی به ترتیب از سال‌های ۸۶ و ۹۰ با حکم اعدام در زندان نگهداری می‌شدند.
هیچ یک از اعدام‌های فوق از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.