دستگیری شهروندان کورد به دلیل پوشش کوردی و مشارکت در جشن استقلال جنوب کوردستان از عراق

0
1473

مروفایتی:  تاکنون گزارشات فراوانی از دستگیری شهروندان کورد در روز دوشنبه 3 مهرماه 1396 شمسی برابر با 25 سپتامبر 2017 به اتهام پوشیدن لباس کوردی و مشارکت در جشن برگزاری همه پرسی استقلال جنوب کوردستان از عراق به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات رسیده است که به دلیل مشخص نبودن هویت افراد دستگیر شده بر اثر دستگیریهای دسته جمعی، از انتشار آنها خودداری نموده ایم.

گزارشهای رسیده حاکی از دستگیری بیش از 10 تن از شهروندان کورد در پیرانشهر در روز دوشنبه 3 مهرماه 1396 شمسی و به دلیل مشارکت در جشن برگزاری رفراندوم استقلال جنوب کوردستان از عراق و پوشیدن لباس کوردی و برافراشتن پرچم کوردستان می باشد. هویت احراز شده شش تن از دستگیرشدگان به شرح ذیل است:

  • قادر آذربرزین
  • سوران حسین پور
  • شورش ابراهیمی
  • واحد که نام خانوادگی اش نامخش است
  • بختیار معروفی
  • شورش ابراهیمی

 همچنین در شهرستان مهاباد، روناک آقایی به همراه دخترش سروه موسی زاده، شب دوشنبه 3 مهرماه 1396 شمسی، ساعتی پیش از سوی مامورین وزارت اطلاعات در شهرستان مهاباد بازداشت و به مکان نامشخصی انتقال داده شده اند.

روناک آقایی و دخترش سروه موسی زاده، امروز عصر در مراسم عمومی پیشوازی از رفراندوم استقلال کوردستان در شهرستان مهاباد، اقدام به برافراشتن پرچم کوردستان نموده اند.

نا بر گزارشات رسیده در شهر سقز نیز 12 نفر دستگیر شده اند اما هویت آنها تاکنون مشخص نیست.

گفته می شود این 12 تن به اتهام پوشیدن لباس کوردی در روز برگزاری رفراندوم استقلال جنوب کوردستان دستگیر و بازداشت شده اند.

روز دوشنبه 3 مهرماه 1396 شمسی، موجی از شادی تمامی شهرهای شرق کوردستان را در همگامی و همراهی با برگزاری رفراندوم استقلال جنوب کوردستان از عراق فرا گرفته بود.

این مراسمات بر اساس فراخوان فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور، برپا شد.

تصویر آنها و پرجم برافراشته شده از سوی ایشان، به سرعت و با حجم زیادی در فشای مجازی منتشر شده است.