اعدام یک شهروند کورد اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیه

0
1139

روژی کورد: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روزهلات، یک شهروند کورد اهل شهرستان مهاباد، سپیده دم روز سه شنبه 24 مردادماه 1396 شمسی، در زندان مرکزی ارومیه، اعدام شده است.

بنا بر این گزارش،  خالد امینی، اهل مهاباد، روز سه شنبه 24 مردادماه 1396 شمسی، به اتهام “قتل عمد” در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده است.

خالد امینی پیش‌تر به تاریخ 4 مردادماه 1396 شمسی، به همراه برادر خود فتاح امینی در روز دوم مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شده بود. روز بعد حکم ایشان به دلایل نامعلوم متوقف و وی به داخل بند باز گرداننده شده بود.

فتاح امینی، برادر خالد، 4 مردادماه 1396 شمسی به همراه دو تن دیگر در زندان مهاباد به اتهام قتل عمد اعدام شده بود.

طی همین روز، دو زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده بودند.