بازداشت شمارى از فعالان اهل سنت احوازى

0
572

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات به نقل از فعالین حقوق بشر عرب احوازی، روز جمعه 20 مرداد 1396 شمسی، شمارى از جوانان اهل سنت عرب از اهالى شهر احواز جهت گردش در منطقه كرخه غرب شهر شوش بطور دسته جمعى توسط نيروهاى انتظامى ولباس شخصى ها بازداشت شده اند. بيشتر بازداشت شدگان ساكن منطقه ملاشيه شهر احواز هستند. سن بازداشت شدگان بين 20 تا 27 سال مى باشد.

شاهدان عينى مى گويند، اين مجموعه از جوانان در حال برپايى نماز جماعت به سبك اهل سنت بودند كه مورد هجوم نيروهاى امنيتى ولباس شخصى ها قرار گرفته اند و آنها را با باتونهاى خود مورد ضرب و شتم قرار داده و با خود بردند. تا كنون از محل نگهدارى بازداشت شدگان و دلائل بازداشت آنها اطلاعى در دست نيست.

اسامى بازداشت شدگان به شرح زير است:

1. رياض زهيري 21 ساله از اهالى ملاشيه
2. جواد هاشمي 27 ساله از اهالى ملاشيه
3. حسن حياوي ( الحايي) 28ساله از اهالى ملاشيه
4. حسن دلفي 23 ساله از اهالى ملاشيه
5. حيدر ساري(سوارى) 27 ساله از اهالى ملاشيه
6. ميلاد عفراوي 22ساله از اهالى ملاشيه
7. يوسف خسرجى 20 ساله از اهالى ملاشيه
8. ياسر سيلاوي 27 ساله از اهالى ملاشيه
9. سجاد الحائي (نصيري ) 22 ساله از اهالى ملاشيه
10-أحمد حيدري از اهالى كوى گلدشت(زهيريه)
11. علي باوي 23 ساله از اهالى كوى علوى (حي الثوره)
12. شاكر شريفي 27 ساله از اهالى سيدكريم( عين 2)
13. عباس شريفي 21 ساله از اهالى سيدكريم (عين2)