حمایت جمعی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲زندان گوهردشت از زندانی سیاسی كورد سعید شیرزاد

0
725

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج در حمایت از زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا سعید شیرزاد، پیام حمایتی را منتشر کرده اند و از تمامی آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر خواستار کمک به این زندانی سیاسی در حال اعتصال غذا شدند. متن کامل پیام در ذیل آمده است:

زندانی سیاسی سعید شیرزاد از ۱۷آذر ماه ۹۵ لبهای خود را دوخته و برای خواسته‌هایش اعتصاب‌غذا کرده است.

وی در این هفته چندین بار دچار ضعف شد ولی هرگز به بیمارستان نرفت و حاضر نشد در بهداری زندان گوهردشت بستری شود و سرم بزند.

سعید شیرزاد برای ادامه اعتصاب ‌غذا گفته است: ما چندین بار تجربه کردیم. قبلاً احمد رمضان که اهل سوریه بود در موقع اعزام به بیمارستان در حالی که اعتصاب‌ غذا بود مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفت و چند روز در کما بود.

هفته پیش زندانی سیاسی بهنام موسیوند که در اعتصاب ‌غذا بود طبق دستور رئیس زندان به مدیریت احضار شد و به ‌دلیل این‌ که بسیار بی‌حال و فشارش پایین بود ایشان را با ویلچر به دفتر رئیس زندان بردند.

ولی با نهایت تأسف او را به‌خاطر این ‌که اعتصاب کرده بود به‌ شدت ضرب ‌و شتم و شکنجه و تهدید کردند حالا چگونه به شما جلادان اعتماد داشته باشم. ترجیح می‌دهم در بند ۱۲ بمیرم ولی بدنم را به دست شما ناکسان ندهم.

تا به خواسته‌هایم نرسم دست از اعتصاب نمی‌کشم».

ما جمعی از زندانیان سالن ۱۲ از تمام آزادی خواهان و مدافعان حقوق‌بشر تقاضا داریم به کمک این زندانی سیاسی بشتابند. در حال حاضر وضعیت جسمی سعید شیرزاد بسیار وخیم است.