بازداشت یک شهروند بوکانی از سوی نیروهای امنیتی

0
963

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات، یک شهروند اهل بوکان روز شنبه 30 شهریورماه 1396 شمسی از سوی نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شده است.

بنا بر گزارش رسیده، سمکو سرایی، فرزند طه برای دومین بار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

این شهروند بوکانی روز جمعه در یکی از محله های صندوق اخذ رای در حال تبلیغ علیه انتخابات بوده که توسط مامورین باردیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

سمکو سرای، پیشتر در ۲۱مهرماه 1395 شمسی توسط نیروهای امنیتی شهربوکان بازداشت و در بهمن ماه همان سال آزاد شده بود.