هیمن مصطفایی، زندانی محکوم به اعدام کورد، آزاد شد

0
2510

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات، هیمن مصطفایی که به اتهام قتل عمدی ابراهیم محمدی و نیز همکاری با احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی ایران به قصاص محکوم شده بود، با رضایت ولی دم آزد شد.

گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان -روژهلات، حاکی از آنست که وی ساعت 6 بامداد و در حین اجزای حکم اعدام با رضایت ولی دم آزاد شده است.

هیمن مصطفایی از سوی شعبه دادگاه کیفری دادگستری استان سنندج به تحمل چهار سال حبس بابت اتهام حمل و نگهداری سلاح، و نیز قصاص نفس از جهت قتل عمدی مرحوم ابراهیم محمدی و همکاری با یکی از احزاب کُورد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شده بود.

طی یک مستند که منتشر شده بود، هیمن مصطفایی به ترور ابراهیم محمدی تازه‌آباد پاسدار بازنشسته سپاه بیت‌المقدس و جاش، در شامگاه دوشنبه 7 اسفندماه 1391 در باغ شخصی وی، اعتراف می‌کند. این مستند جانبدارانه و به طور مشخص، عاملان ترور را دو حزب کورد مخالف حکومت معرفی می‌کرد.

بیان کاکه‌یی، هیوا دادآفرین، خلیل شیرزادی و هیمن مصطفایی چهار متهمی هستند که در طول این مستند حکومت ایران، به دست داشتن در قتل ابراهیم محمدی در ازای گرفتن 300 میلیون تومان پول از طرف یکی از اعضای حزب ساکن خارج از کشور اعتراف کرده‌اند.

تاکنون شرایط رضایت اولیای دم، برای سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات، مشخص نیست.