زندانیان سالن 12 رجائی شهر در سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، بر ضد نظام شعار دادند

0
681

مروفایتی: بر طبق گزارش رسیده به مروفایتی، ساعت 9 امشب پبنج شنبه 21 بهمن ماه 1395 شمسی، در سالن دوازده زندان رجائی شهر کرج، صدای شعارهای “مرگ خامنه ای” و “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر اصل ولایت فقیه”، شنیده شده است.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “هدف از سردادن این شعار، اعلام نارضایتی به 22 بمهن ماه و سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی بوده است و بدینگونه زندانیهای این سالن، نارضایتی خود را از وضع موجود و نظام حکومتی حاکم بر ایران، ابراز داشته اند”.

همچنانکه طی اخبار قبلی مروفایتی آمده بود، بند سیاسی زندان رجائی شهر در قرنطینه کامل قرار گرفته و وضعیت این زندان کاملا مشکوک و غیرعادی گزارش شده است.

همچنین بر اساس گزارش منبع موثق، سالن دوازده و تمامی سلولها بعلت سرمای شدید و اینکه طی چند روز گذشته برف سنگینی باریده بود و همچنان در حیاط بند چهار برفهای نیمه آب شده بطور کامل یخ زده است، این موضوع برودت هوا را بسیار بالا برده است اما مسئولین عمدا شوفاژها را خاموش نموده اند.