ضرب وشتم مهدی کوخیان در بازداشتگاه سپاه پاسداران تبریز

0
1246

مهدی کوخیان، فعال مدنی ملکانی، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز تحت بازجویی قرار دارد و در اعتصاب غذا به سر می برد.

 مهدی کوخیان، فعال مدنی در شهر ملکان که از روز چهارشنبه اول دی‌ماه، اقدام به اعتصاب غذا کرده است، طی دو هفته گذشته در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تبریز نگهداری شده و از سوی بازجویان مورد ضرب وشتم و فشار قرار گرفته است.

وضعیت جسمانی این فعال مدنی پس از بیست پنج روز اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است.

مهدی کوخیان در تاریخ ۲۸ آذرماه در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این فعال مدنی به همراه کریم چایچیان پیش‌تر در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه جاری، طی احضاریه‌ای برای رسیدگی به شکایت شهردار و نماینده شهر ملکان از کانال خبری “شهر خبر ملکان” به ستاد فرماندهی اماکن عمومی ملکان احضار شده بود.

کریم چایچیان نیز همزمان با مهدی کوخیان دستگیر و در پنجم دی‌ماه از زندان مراغه آزاد شد.

نیروهای امنیتی ضمن بازداشت این دو تن اقدام به تفتیش و ثبت و ضبط وسایل آنان نیز نموده‌اند.