یك كولبر دیگر مورد اصابت گلوله‌ قرار گرفت

0
1530

مروفایتی: بنا بر خبرهای رسیده‌ به‌ مركز حقوق بشری مروفایتی عصر روز چهارشنبه‌ ١٣ بهمن ماه نیروهای نظامی مستقر در مرز مابین كردستان ایران و عراق با شلیک مستقیم به‌ دسته‌ای از كولبران كورد ، یك كولبر دیگر را بشدت مجروح كردند .

نیروهای وابسته‌ به‌ هنگ مرزی سردشت در منطقە ئالان بار دیگر كولبران كورد را هدف تیراندازی قرار دادند كه‌ در این میان یك كولبر ٣٥ ساله‌ بنام عثمان حسینی از ناحیه‌ سر زخمی شده‌ است.

گزارشهای ارسالی به‌ مروفایتی حاكی از انست كه‌ وضعیت جسمانی این كولبر نامناسب میباشد و جهت مداوا به‌ بیمارستان منتقل شده‌ است.
یكی از نزدیكان خانواده‌ این كولبر به‌ خبرنگار مروفایتی در سردشت گفت: بدلیل اینكه‌ گلوله‌ به‌ ناحیه‌ سر عثمان حسینی شلیك شده‌ است ، ایشان هم اكنون در شرایط وخیم جسمانی بسر میبرند .