سه زندانی سنی مذهب محکوم به مرگ به سلول انفرادی منتقل شدند

0
628

سه زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج احتمالا جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

مروفایتی: بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنیه ۱۱ مرداد ماه سه زندانی محکوم به اعدام احتمالا جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

این سه زندانی زندانیان سنی مذهبی هستند که به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.

انتقال این زندانیان به سلول انفرادی در حالی اتفاق می‌افتد که ۱۲ مرداد اولین سالگرد اعدام گروهی ۲۵ زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج است.