مجروح شدن 6 کولبر کورد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در اشنویه و هورامانات

0
715

کولبری شغل نیست، قاچاغ به معنای واقعی آن نیز نیست، این را حتی مسئولیین دولتی در شهرهای کوردستان بارها بیان کرده اند، مردمان شهرهای مرزی کوردستان به علت سیاستهای تبعیض آمیز اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و و نبود اشتغال در کوردستان، بناچار به این کار طاقت فرسا روی آورده اند اما نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران عمدا به آنها شلیک کرده او آنها را می کشند.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، روز پنج شنبه 21 دی ماه/11 ژانویه 2018، بر اثر تیراندازی مستقیم و عامدانه نیروهای هنگ مرزی منطقه هورامان (اورامان) در منطقهای بنام “دوله ناو”، به جمعی از کولبران شلیک نموده و در نتیجه 4 تن بنامهای “هوشیار کریمی”، “روژگار زمانی”، پشتیوان رحمانی” و “هیوا زارعی” بشدت مجروح شده اند.

علاوه بر مجروحیت شدیدشان، بارهای حمل شده از سوی این کولبران نیز از سوی نیروهای هنگ مرزی توقیف و مصادره شده است.

از سوی دیگر، روز دوشنبه ۱۷ دی‌ ۱۳۹۶برابر با 7 ژانویه 2018، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران در دهستان دشت‌بیل شهرستان اشنویه بر روی جمعی از کولبران که راهی مناطق مرزی بودند آتش گشوده اند که در نتیجه‌ی این تیراندازی ، دو کولبر به نامهای «عبدالطیف شعبانی» و «شوان محمودی» از اهالی بخش مرکزی اشنویه به شدت مجروح شده اند.

 این دو کولبر کورد به علت وخامت اوضاع جسمانی به بیمارستانی در تبریز منتقل شده اند.

همچنین، روز چهارنشبه 20 دی ماه 1396 شمسی/10 ژانویه 2018، با یورش به کولبران، کالا و بار مورد حمل تعدادی از کولبران کورد در منطقه “کانی زرد” از توابع شهرستان سردشت از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان مصادره شده است.