هیمن محمدیانی برادر شهلا محمدیانی به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شد

0
935

مروفایتی: هیمن محمدیانی، فرزند مصطفی، 20 ساله و برادر شهلا محمدیانی، زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز می باشد که از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود، به قید وثیقه آزاد شد.

بنا بر خبر خبرنگار مروفایتی از مهاباد، امروز دوشنبه 27 دیماه 1395 شمسی، هیمن محمدیانی برادر زندانی سیاسی، شهلا محمدیانی محبوس در زندان تبریز، با اخذ پراونه کب و به طور موقت آزاد شده است اما تاکنون هیچ اطلاعی از تداوم یا شکسته شدن اعتصاب شهلا محمدیانی در دست نیست.

وی از 15 دی ماه 1395 شمسی از سوی ماموران اداره اطلاعات این  شهرستان دستگیر و بازداشت شده است،

شهلا محمدیانی خواهر وی از هفدهم دی ماه 1395 شمسی در اعتراض به بازداشت  غیرقانونی برادرش دست به اعتصاب غذا زده است، امروز به نهمین روز اعتصاب غذای خویش وارد شد و وضعیت وی نیز نامساعد گزارش شده است.

هیمن محمدیانی قبل از دستگیریش از سوی مامورین وزارت اطلاعات در رابطه با نحوه دستگیری خواهرش در مصاحبه با وبسایتهای فعال حقوق بشر کوردستان گفته بود: خواهرم شهلا هیچگونه ارتباطی با احزاب کوردی نداشته و علیه او پرونده سازی کردند.”