یک شهروند کورد اهل بوکان به اعدام محکوم شد

0
1540

مروفایتی: «میلاد فیروزپناه» شهروند کورد بوکانی ۲۱ ساله فرزند حسن٬ به اتهام نگهداری حمل موادمخدر در دادگاه بوکان به حکم اعدام محکوم شد.

یکی از نزدیکان فیروزپناه به خبرنگار«مروفایتی»گفت؛ این شهروند کورد٬ در روز سه شنبه ۱۸اسفندماه سال گذشته در یکی از مناطق شهرستان بوکان به اتهام حمل ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع شیشه از سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد اما این اتهام توسط میلاد فیروزپناه رد شده و عدم پذیرفتن چنین اتهامی شده است.

این منبع در این باره ادامه داد؛ میلاد همان جوان کوردی بوده که سال ۹۴ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام به مدت یک ماه در بازداشتگاه اطلاعات بوکان تحت شکنجه و بازجویی قرار داشت که از سوی دادگاه بوکان با کفالت آزاد شد.

در ادامه؛ خانواده فیروزپناه در محضر ریاست دادگاه بوکان اعلام نمودند٬ مواد مخدر متعلق به فرزندشان نیست و میلاد آبرومندانه زندگی کرده است ٬و گفتند٬ ما در این دادگاه سوگند می خوریم که پسر ما هیچگاه سراغ مواد مخدر نبوده و این حکم ناعادلانه و غیرقانونی است و ریاست دادگاه به اظهارات متهم«میلاد فیروزپناه» و خانواده اش بی توجهی کرد.

سرانجام در روز ۲۸شهریورماه سال جاری در دادگاه بوکان حکم اعدام وی صادر شد.