زنگ خطر خودكشى زنان شرق کوردستان در روز جهانى زنان

0
2866

نگارنده: روناک. ف

افزايش قابل ملاحظه خودكشيها در بين زنان كورد شرق کوردستان ( کوردستان واقع در ايران) جاى بسى نگرانيست واين مسئله بايد مورد توجه جدی فعالين حقوق بشر و زنان و فعالين مدنى شرق کوردستان قرار گيرد و مورد غفلت واقع نشود.

در جامعه تحت ستم شرق کوردستان، زنان كورد در سيستم و تحت تأثير قوانين غلط مردسالارانه و اعمال شده از سوى دولت جمهورى اسلامى، بشدت تحت فشار هستند و اين فشارهاى همه جانبه ى اجتماعى، اقتصادى، سیاسی و سنتى موجب افزايش نااميدى و بيماريهاىی از قبیل افسردگى، اضطراب و دیگر بیماریهای روانى گردیده و موجبات عدم سلامت زنان كورد را فراهم آورده است. مثالهاى واضح در این زمیه، عدم توانايى در نگهدارى فرزند توسط مادر پس از طلاق و مرگ همسر به لحاظ قانونى، نداشتن اجازه ى رفت و آمد و سفر بدون رضايت شوهر و خانواده، فقدان تنبیه و مجازات بر خشونت خانگى در قوانين ايران و عدم استقلال اقتصادى زنان و بيكارى زنان، عدم توانايى در جدايى از همسر می باشد.

بر طبق آمار منشتره، زنان در ايران تنها در١٣٪‏ از اقتصاد این کشور سهم دارند و از ١٨ ميليون استخدامى موجود، فقط ١٢،٩٪‏ يا ٢،١٦٠٠٠ زن و بقيه يعنى ٦٤٪‏ يا ١١,٥٢٠,٠٠٠مرد هستند.

در شرق کوردستان از ميان زنان سرپرست خانواده ٨٢٪‏ بيكار هستند و بعضى از آنها به اجبار به كار كولبرى و خدمتگذارى روى مى آورند.

حال با افزايش بيكارى و فقر در جامعه، طبيعى است كه خودكشيها بطور كلى افزايش مى يابند. در شرق کوردستان بدليل  اينكه بيكارى حداقل ٣ برابر شهرهاى مركزى است، وضع سلامتى جامعه نيز بطور مستقيم وخیم تر مى شود و فشارهاى مضاعف جنسيتى نیز اين آمارها را افزايش ميدهند. در اخبار منتشره اخير شاهد افزايش و نیز خودكشى روبه رشد زنان كورد بوده ايم. اينكه دولت، فعالين مدنى و پزشكان و روانشناسان در سكوت از اين فاجعه ميگذرند و نگران نيستند جاى سوال و قابل تامل است، چرا كه خودكشى حتى يك نفر نيز در جامعه غير قابل قبول و ” زياد” محسوب ميگردد و دولت و مقامات مسئول و فعالين مدنى بايد در جهت پيشگيرى از خودكشيها شروع به فعالیت و اقدام عملی نموده و بي تفاوت از کنار آن نگذرند.

اين جانهاى گرفته شده و قربانی شده در اثر خودكشى و خودسوزى، ناشى از عدم سلامت زنان، عواقب تخريبى وخیمی بر روح و روان ديگر اعضاى خانواده، مخصوصاً فرزندان اين زنان دارد و تمام مسير زندگى آنها را تحت تأثير قرار ميدهد.

عدم احساس مسئوليت و فقدان عملكرد دولت در مقابل مناطق كوردنشين، از اوایل این انقلاب تاکنون بارها و مرتبا ديده شده و خود دولت كاملاً نسبت به اين فاجعه انسانی بى اعتناست.

بنا بر اخبار سال گذشته ى جمعيت مندرج در وبسایتهای فعال حقوق بشر، آمار خودكشى ٤٤ زن كه از اين ميان ٦ زن خودسوزى نموده اند ديده مى شود كه این میزان بيش از ٤ برابر خودكشى در مردان است.

بر اساس گزارشات فعالین حقوق بشری در کوردستان، تنها طی دو ماه اخير، ١٠ زن خودكشى نموده و ٢ زن دیگر اقدام به خودسوزى كرده اند كه از اين ميان ٥ خودكشى در يك هفته روى داده است.

 از بين اين ٤٤ نفر منتشره در اين اخبار، دو دختر ١٧ ساله، يك دختر ١٨ و ٣ دختر ١٤ ساله و يك دختر ١٥ ساله، ١ دختر ١١ و ١ دختر ١٠ ساله ديده مى شوند.

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here