سهل انگاری پزشکان بیمارستان بعثت سنندج، مرگ کودک ٢ سالە را بە دنبال داشت.

0
768

هاوار: برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت “هاوار”، روز یک‌شنبە ٣١ مرادماه، یک کودک دو سالە کرد بەنام “آرینا عباسی جوبە” بە دلیل تجویز داروی اشتباهی پزشکان بیمارستان “بعثت” سنندج ، جان سپرد.

یکی از نزدیکان این کودک بە خبرنگار “هاوار” گفت: ”  آرینا بعد از آنکە دچار گرمازدگی شدە، بە منظور درمان روانە بیمارستان بعثت شدە بود،کە پس از تجویز داروی اشتباهی در دم دچار سکتە قلبی شدە و جان دادە است.”

نبود پزشک متخصص، بی توجهی مسئولین و سهل انگاری پزشکان سالانە جان چندین نفر را در کردستان می‌گیرد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار وب‌سایت”هاوار” ، طی یک ماه  گذشتە سە  مورد مرگ کودکان در بیمارستان بعثت سنندج  بە دلیل سهل‌انگاری پزشکی  بە ثبت رسیدە است.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here