تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقه های حقوق

0
996

کارگران شهرداری مریوان که گفته می شود از بهمن ماه 1395 شمسی تاکنون تنها حقوق یک ماه را دریافت نموده اند، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقه های حقوقشان، اقدام به برپایی تجمعی اعتراضی نمودند.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، کارگران شهرداری مریوان، روز چهارشنبه 27 دسامبر 2017 برابر با 6 دی ماه 1396 شمسی، در اعتراض به معوقه های حقوقشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع اعتراضی بعد از ظهر چهارشنبه، در جلوی اداره شهرداری مریوان، برگزار شد.

یکی از این کارگران معترض به خبرنگار مروفایتی گفته، “از بهمن ماه 1395 تا به امروز که دی ماه 1396 مشسی می باشد فقط حقوق یک ماه را دریافت کرده ایم.

وی در ادامه گفت: “علیرغم تقاضاهای فراوان ما در این رابطه و اعتراضات گوناگون، تاکنون هیچ کس از مسئولین، خود را پاسخگو نمیبیند.”

یکی دیگر از کارگران نیز گفته: “”وضعیت بد معیشت و ندادن حقوق و دستمزد زندگی را برای آن‌ها جهنم کرده است در حدی که پول مدرسه رفتن فرزندانان و کرایه خانه را ندارند.”

با وجود تجمع اعتراضی وسیع امروز کارگران شهرداری مریوان؛ هیچ مسئولی حاضر به پاسخگوئی به کارگران نبوده و اعتراض آنها با عدم پاسخگوئی مسئولین مواجه شده است.

گفتنی است که چندی پیش شهرداری مریوان ۱۵۰ کارگر خدماتی و نظافتی طرف قرارداد را در حالی‌که 7 ماه حقوق و مزایا به آنان بدهکار بود بدون تسویه بدهی و به بهانه عدم نیاز از کار اخراج کرد.

This slideshow requires JavaScript.