سرنوشت دو تن از فعالین دستگیر شده کورد پس از یک هفته همچنان نامشخص و نگران کننده است

0
976

سرنوشت دو تن از فعالین مدنی دستگیر شده کورد که به دلیل جمع آوری کمکهای مردمی به مردم زلزله زده کرماشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده اند، تاکنون نامشخص است. عدم پاسخگوئی نهادهای امنیتی به خانواده هایشان، نگرانی ویزه ای را سبب شده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، سرنوشت دو فعال مدنی کورد بنامهای “خبات امیری”، اهل شهر دهگلان و “شهرام فرهادی”، اهل سنندج، که در حین جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان کرماشان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شده اند، با وجود سپری شدن بیش از یک هفته، همچنان مبهم است.

نهادهای امنیتی و ذیربط، تاکنون آماده پاسخگوئی به خانواده های این دو فعال مدنی کورد نبوده و از دستگیری انها اظهار بی اطلاعی می نمایند.

شهرام فرهادی، فعال مدنی سنندجی،  ٢٥ آبان ماە  1396 شمسی، مقابل دفتر حزب وحدت ملی کوردستان در حالیکه به بارگیری کمک های مردمی بە زلزلە زدگان کرمانشاە مشغول بود، توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد.

به گفتەی شاهدان عینی، مامورین اداره اطلاعات سنندج به خانەی پدری شهرام فرهادی مراجعه نموده و تمامی وسایل شخصی وی را ضبط کردەاند. اطلاعات سنندج تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی را به کسی اعلام نکردەاند.

خبات امیری نیز در تاریخ مشابه و در حین جمع آوری کمکهای مردمی در دهگلان به زلزله زدگان استان کرماشان دستگیر شده است. وی قبلا نیز سابقه دستگیری داشته است.

این فعال مدنی کورد دهگلانی، قبلا نیز در زمان جمع اوری کمکهای مردمی به کوردهای شنگال دستگیر و پس از مدتی بازداشت، آزاد شده بود.