دستگیری سه تن دیگر از اعضاهای مکتب قرآن در ادامه دستگیریها در کوردستان

0
741

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات، طی چند روز گذشته و پس از دستگیری یک معلم باسابقه عضو مکتب قرآن در شهر جوانرود، سه تن دیگر از اعضای این گروه مذهبی میانه رو کورد در شهرهای سنندج و بیجار دستگیر شده اند.

بنا بر این گزارش، روز سه شنبه 9 آبان ماه 1396 شمسی، یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن و اینبار در شهر سنندج دستگیر شده است.

“مسلم ابراهیمی”، عضو مکتب قرآن و پرستار بخش آی سی یو، بیمارستان توحید شهرستان سنندج، روز سه شنبه 9 آبان ماه 1396 شمسی، بر اساس شکایت و دادخواست اداره اطلاعات شهرستان سنندج و بر طبق حکم شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهرستان دستگیر و به زندان روانه شده است.

در عین حال دو تن دیگر از شهروندان کورد اهل شهرستان بیجار به نامهای “محمدحسام هاشمی” و “منصور فتاحی” نیز به اتهام  در این ارتباط از سوی اداره اطلاعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته اند.

 همچنین ابراهیم بزدانی، معلم کورد اهل شهرستان جوانرود و دارای 28 سال سابقه تدریس، روز یکشنبه 22 اکتبر 2017 از سوی وزارت اطلاعات استان کرماشان دستگیر و بازداشت شده است.

بنا بر گزارش رسیده وی به دلیل عضویت در “مکتب قرآن”، بازداشت شده است.

این معلم کورد پس از مراجعه به دادگاه بر اساس احضاریه ای که برای وی ارسال شده است، از سوی مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده است و پس از بازجوئی در اطلاعات جوانرو به اطلاعات کرماشان منتقل شده است.

یک منبع موثق از جوانرود در اینباره به مروفایتی گفت: “ابراهیم یزدانی، پس از دستگیری و دو روز بازداشت در اطلاعات کرمانشاه، اینک به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده است”.

تاکنون خانواده وی موفق به ملاقات با وی و اطلاع از وضعیت وی نشده اند.

این معلم کورد دارای دو فرزند دختر 9 و 15 ساله می باشد که بر اساس اطلاع مروفایتی، در وضعیت روحی ناگواری بسر می برند.