جوان عرب احوازی، زنده در آتش سوزانده شده

0
1301

مروفایتی: بنا بر گزارش فعالین حقوق بشر عرب الاحواز و نیز خبر رسانه های داخلی ایران، دو جوان احوازی به طور مشکوکی در آتش سوختند.

یکی از این دو تن، وهاب باوی است. هویت نفر دوم تاکنون نامشخص است.

بنا بر اظهارات شهروندان عرب احوازی، قضیه مرگ وی بدینگونه است:

وهـاب باوی فرزند امین جوانی ٢۵ ساله کارگر خدماتی وحراستی درمانگاه شبانه روزی ابوعلی واقـع درکیانپارس شهر احــواز، خیابان میهـن، به طور مشکوکی در آتش سوخت.

این جوان بعد از مدتی کار در این درمانگاه بدلایلی اخراج میشود و جهت گرفتن حق وحقوقش به اداره کار شکایت کرده است.

 دکترفرهاد ابوعلی مسؤل ودكتر متخصص زيبائی این درمانگاه به او می گوید که شما هیچ گونه حق وحقوقی پیش ما نداری وبیشتر از حقوقت هم بهت داده ایم.

وهاب باوی باشنیدن سخنان دکتر ابوعلی به جوش می آید و دکتر را تهدید میکند که هرچه را در این مدت از شما دیدم را فاش خواهم کرد.

 طولی نگذشت كه دكتر به وهاب زنگ میزند وبه او وعده برگشت به کارمیدهد وهمینکه به درمانگاه میرسد .

دکترابوعلی به همراه دو نفر او رابیهوش میکنند ولب کارون در نیزارهای پارک چوبی کیانپارس اتش میزند.