اداره اطلاعات احواز عامر سيلاوى فعال مدنى عرب را بازداشت كرد

0
1364

مروفایتی: بنا بر خبر رسیدە بە سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات اداره اطلاعات احواز براى ششمين بار روز دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 10 صبح عامر سيلاوى،شاعر و فعال فرهنگى احوازى در مغازه اش را بازداشت كرده است.

عامر سيلاوي بدليل فعاليتهاى فرهنگى و به اتهام اقدام عليه امنيت كشور چندين بار بازداشت شده بود و در 8 آبان 1395 با قيد وثيقه معادل يك ونيم ميليارد ريال بطور موقت آزاد شده بود.

در اینبارە کریم دحیمی فعال حقوق بشرالاحوازی بە سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات گفت: عامر سيلاوى در تشكيل زنجيره هاى انسانى معترض به انتقال آب كارون به اصفهان و شهرهاى ديگر فعاليتهاى فراوانى داشته است.

او همچنين در تشكيل بازى سنتى امحيبس(انگشتر)يا همان بازى پر و پوچ در شب هاى ماه رمضان در بين مناطق مختلف فعاليت چشمگيرى داشته است از ديگر فعاليتهاى او جمع كردن جوانان عرب و تشويق آنها به پوشيده لباس عربى در اعياد ومناسبتهاى ملى و مذهبى و بخصوص عيد فطر مى باشد.

دحیمی میگوید: عامر سيلاوى داراى يك مغازه پارچه و لباس هاى عربى در منطقه پيچ خزامى كوت عبدالله مى باشد و در مناسبت هاى مختلف از جمله عيد فطر لباسهاى عربى را با قيمتهاى ارزان و به افراد بى بضاعت كمك شايانى كرده است.

عامر سيلاوى،شاعر و فعال فرهنگى،35 ساله،متاهل و داراي چند فرزند از اهالى منطقه كوت عبدالله كوى آريا(مجد) شهرستان احواز است. طبق گفته يكى از بستگان عامر سيلاوى، بازداشت عامر از مغازه او بدون هيچگونه احضاريه قبلى صورت گرفته است و اطلاع دقيقى از دليل بازداشت اخير او نيست.

اين منبع گفت اگر بازداشت عامر با پرونده سابق او ارتباط داشته است قانوناً بايستى احضاريه براى او يا ضامنش بفرستند.