تهدید و فشار بر خانواده دیاکو هاشمی برای تکذیب خبر مرگ فرزندنشان ادامه دارد

0
1155

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، فشار وزارت اطلاعات بر خانواده دیاکو هاشمی برای تکذیب خبر مرگ فرزندنشان ادامه دارد.

گزارشها حاکی از آنست که پس از انتشار خبر مرگ وی در زیر شکنجه اداره اطلاعات؛ این خانواده تاکنون چند بار احضار و تهدید شده اند که می بایست خبر را تکذیب کنند.

ادارە اطلاعات متنی را به صورت یک نامە تحویل امیر هاشمی پدر دیاکو دادە  و وی را مورد تهدید قرار داده اند کە آن را بە نام خود پخش نماید.

یاکو هاشمی، جوان 24 ساله کورد، که پس از بازگشت از اروپا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کرج دستگیر شده بود، تحت شکنجه جان باخته است.

دیاکو هاشمی، 24 ساله و اهل شهرستان روانسر می باشد که از سال 2011 در کشور فنلاند موفق به اخذ اقامت گردیده بود.

بر اساس این گزارش وی به عات مریضی و وخامت حال پدرش به ایران بازگشته بود اما از سوی اداره اطلاعات دستگیر شد.

این شهروند جوان کورد مدت 2 ماه در زیر شکنجه بوده است و پس از این مدت به خانواده اش گزارش داده شده است که وی در زندان جان باخته است.