سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات به صورت رسمی در فرانسه ثبت شد

0
1682

سازمان حقوق بشر کوردستان -روژهلات: بدینگونه به اطلاع عموم مردم ایران و کوردستان و به ویژه فعالین و مدافعین حقوق بشر و نیز خوانندگان سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات می رسانیم که طی مدت گذشته، سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات در کشور فرانسه به صورت قانونی و رسمی ثبت گردید.

سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات که از ابتدا تحت عنوان “مروفایتی” به معنای انسانیت، کار خویش را در زمنیه انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و کوردستان (روژهلات) آغاز نموده است، اینک به صورت قانونی و رسمی در کشور فرانسه ثبت شده است.

سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات از این پس سعی بر ان دارد تا در زمینه مسائل حقوق بشری خاص، بیانیه منتشر نماید.

سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات همچنین ضمن پایبندی به تعهدات خویش در زمینه انتشار و آشکارسازی نقض حقوق بشر در ایران و کوردستان، این اخبار را به صورت رسمی به سازمانهای فعال مدافع حقوق بشر در جهان می رساند.

شماره ثبت رسمی در کشور فرانسه:

R.N.A : W751231740

شماره و نام روزنامه منتشر کننده خبر ثبت سازمان در فرانسه:

Annonce n° 1425 – page 5860

ایمیل سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات:

mirovayeti.kr@gmail.com

شماره تلفن مدیریت سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات:

0041779879503