دستگیری شمار گسترده ای از جوانان عرب احوازی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی

0
993

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، شب یکشنبه، 25 ژوئن، برابر با 4 تیرماه 1396 شمسی، نيروهاى امنيتى ايران با يورش به يك جشنى در منطقه #ملاشيه جهت برگزارى مراسم عيد فطر شمارى از فعالان عرب را بازداشت كرده است.

در اين جشن شعراء در حق فعالان عرب إعدام شده و كسانى كه زير شكنجه يا بوسيله نيروهاى امنيتى كشته شده اند به شعرهاى عربى ویزله وپایکوبی پرداختند و از فداكاريهاى اين عزيزان قدردانى شده است كه اين امر باعث خشم نيروهاى امنيتى شده و به محل جشن يورش بردند.

اسامى بعضى از بازداشت شدگان بشرح زير است:

١- شاعر احمد حزباوى
٢-ناصر اسدي
٣-مرتضى سيلاوي
٤-مرتضى حرداني
٥-محمد عفراوی
٦-ماهر مسعودی
٧-علی زهیری
٨-عدنان حردانى
٩-احمد براجعه
١٠- علي شريفى
١١- محمد مسعودى
١٢-احمد مسعودى
١٣-عبيده اسكين غزلاوى

در بين بازداشت شدگان، چند شاعر و تعدادى از افرادى كه داراى سابقه بازداشت وحبس بدليل فعاليتهاى فرهنگى وسياسى و مذهبى اهل سنت ديده مى شود ، هويت بعضى از بازداشت شدگان مشخص شد اما گزارشها حاكى از اين است كه تعداد بازداشت شدگان بيشتر از اسامى ذكر شده است.

پس از سال 1384، هر ساله همزمان با عيد فطر جوانان عرب در اقدامی مسالمت آميز دربرابر منازل به خانواده هاي محكومين به اعدام، خانواده هاي زندانيان سیاسی و خانواده هاي فعالان عرب اعدام شده، تجمع کرده وبه شعار خوانی ویزله وپایکوبی می پردازند.