اعدام سه شهروند کورد در ارومیه و سنندج

0
717

مروفایتی: روز دوشنبه 16 اسفندماه 1395 شمسی، دو شهروند کورد در زندان مرکزی کورد به دار آویخته شدند.

این دو تن روز یکشنبه 15 اسفندماه 1395 شمسی، به قرنطینه زندان ارومیه انتقال داده شده بودند و روز دوشنبه حکم اعدام آنها با حضور مسئولین زندان به اجرا درآمد.

هویت این دو شهروند کورد؛ یوسف علیزاده، 65 ساله و اهل خوی و روضان سبزی، اهل ماکو اعلام شده است.

این دو شهروند کورد، سال 1392 به اتهام “قتل عمد” دستگیر و زندانی شده اند.

همچنین روز شنبه 15 اسفندماه نیز حکم اعدام یک شهروند دیگر کورد در زندان همدان، اجرا شده است.

هویت این شهروند کورد، بهمن فریدی، 53 ساله، اهل سنندج، متاهل و دارای دو فرزند خردسال اعلام شده است.

اتهام این شهروند کورد که سال 1393 دستگیر شده است، “قتل عمد” و حکم وی نیز “قصاص” اعلام شده بود.