یک پناهنده احوازی در هلند پس از بازگشت به ایران به‌ 6 سال حبس محكوم شد

0
11887
ضیاء سواری

مروفایتی “سرویس حقوق بشری روژی كورد ” : ضياء سوارى 24 ساله از اهالى كوى علوى(حي الثورة) كه در مارس 2016 از هلند به احواز برگشته بود در 14/04/2016 توسط قرارگاه امنيتى سپاه ابوالفضل العباس دستگير و به اتهام عضويت در جنبش آزادى بخش الأحواز و فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسلامى ايران محاكمه و به استناد مواد 500 و 499 ناظر به ماده 5 قانون مجازات اسلامى به 6 سال حبس تعزيرى توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامى احواز محكوم شد.

كریم دحیمی فعال حقوق بشر عرب احوازی ضمن تائید این خبر به‌ مروفایتی میگوید : حكم اوليه بعد از درخواست تجديد نظر در شعبه 16(قاضى سعيد كوشا) بررسى و ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه رأى شعبه 2 دادسراى انقلاب را تاييد و اخيراً به ضياء سوارى ابلاغ گرديد.

بنا به حكم صادره، ضياء سوارى در 19/05/2015 بدليل شركت در حوادث بعد از بازى الهلال سعودى و فولاد احواز توسط نيروهاى امنيتى بازداشت و با قيد وثيقه آزاد و همراه يك خواننده عرب احوازى بنام عماد عبيات به كشور هلند پناهنده شده بود. در جزئيات حكم صادره وبنا به گزارش قرارگاه امنيتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس ضياء سوارى با يكى از بستگانش و فعال عرب بنام عيسى سوارى در ارتباط بوده و در فضاى مجازى فعاليت زيادى داشته است و در تظاهرات مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران در هلند شركت كرده بود.

دحیمی میگوید: ضياء سوارى بدليل فشار دادگاه انقلاب احواز بر خانواده او در مورد وثيقه سپرده شده مبنى بر مصادره ملك آنها و همچنين نداشتن اوراق پناهندگى وپشتيبانى مالى و سهل انگارى اداره مهاجرت كشور هلند و وضعيت وخيم پناهندگى در آن كشور در مارس 2016 به احواز برگشته بود و در آوريل 2016 توسط قرارگاه امنيتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس احواز دستگير مى شود.

عيسى سوارى پناهنده و فعال عرب در هلند نیز در اینباره‌ مى گويد:ضياء سوارى چند روزى نزد من بود و با هيچكدام از تشكيلات يا سازمانهاى سياسى ارتباط نداشته است و بدليل روشن نشدن وضعيت پناهندگيش در هيچ فعاليتى شركت نكرده و حتى زمانى كه ضياء سوارى در هلند بود،تظاهراتى در مقابل سفارت ايران نداشتيم.